لیست کامل تعرفه خدمات

تعرفه موشن گرافیک توسط می بی نی ما

موشن گرافیک کلاس زرین
دقیقه ای از 2میلیون تومان
سناریو + استوری برد
نریشن متن
افکت صوتی
رزولیشن FullHD
تصویرسازی حرفه ای
تایپوگرافی و عنوان بندی
داستان دار و سریالی
آیکون متحرک و پویا
موسیقی متن
اینفو گرافی
درج لوگوموشن
موشن گرافیک کلاس ویژه
دقیقه ای از 1.5میلیون تومان
سناریو + استوری برد
افکت صوتی
رزولیشن FullHD
تصویرسازی حرفه ای
تایپوگرافی و عنوان بندی
آیکون متحرک و پویا
موسیقی متن
اینفو گرافی
درج لوگوموشن
 
 
موشن گرافیک کلاس استاندارد
دقیقه ای از 700هزار تومان
افکت صوتی
رزولیشن FullHD
تایپوگرافی و عنوان بندی
آیکون متحرک و پویا
موسیقی متن
درج لوگو
 
 
 
 
 
موشن گرافیک کلاس تایپوگرافی
دقیقه ای از 300هزار تومان
رزولیشن FullHD
عنوان بندی
آیکون زیبا و کاربردی
موسیقی متن
درج لوگو
 
 
 
 
 
 

 تعرفه لوگو موشن توسط می بی نی ما

لوگوموشن کلاس زرین پکیج 20 اتود
1 میلیون تومان
رزولیشن FullHD
ارسال با 3 کیفیت
تصویر زمینه اختصاصی
افکت صوتی
متحرک و پویا
گرافیک حرفه ای
تدوین رایگان به ویدئوهای شما
لوگوموشن کلاس زرین تک عددی
150 هزارتومان
رزولیشن FullHD
ارسال با 3 کیفیت
تصویر زمینه اختصاصی
افکت صوتی
متحرک و پویا
گرافیک حرفه ای
 
لوگوموشن کلاس ویژه پکیج 20 اتود
700هزار تومان
رزولیشن FullHD
ارسال با 1 کیفیت
متحرک و پویا
گرافیک زیبا
تدوین رایگان به ویدئوهای شما
 
 
لوگوموشن کلاس ویژه تک عددی
70هزار تومان
رزولیشن FullHD
ارسال با 1 کیفیت
متحرک و پویا
گرافیک زیبا
 
 
 

تعرفه طراحی لوگو و نماد توسط می بی نی ما

لوگو تصویری ویژه
200 هزار تومان
طراحی 2 کانسپت نماد تصویری
پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
معرفی رنگ صحیح سازمانی
کتابچه چاپی هویت بصری برند
تحویل وکتور + رستر PNG
 
 
 
لوگو تصویری زرین
از 300 هزار تومان
طراحی 4 کانسپت نماد تصویری
پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
معرفی رنگ صحیح سازمانی
کتابچه چاپی هویت بصری برند
تحویل وکتور + رستر PNG+ سه بعدی
 
 
 
لوگو ترکیبی ویژه
700 هزار تومان
طراحی 5 کانسپت نماد تصویری
طراحی 2 کانسپت نماد نوشتاری
پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
رصد رقبای برند
طراحی و اجرا توسط طراحان ارشد
رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
معرفی رنگ صحیح سازمانی
کتابچه چاپی هویت بصری برند
تحویل وکتور + رستر PNG+ سه بعدی
لوگو ترکیبی زرین
1 میلیون تومان
طراحی 6 کانسپت نماد تصویری
طراحی 4 کانسپت نماد نوشتاری
پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
رصد رقبای برند
طراحی و اجرا توسط طراحان ارشد
رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
معرفی رنگ صحیح سازمانی
کتابچه چاپی هویت بصری برند
تحویل وکتور + رستر PNG+ سه بعدی
لوگو نوشتاری کلاس ویژه
150 هزار تومان
طراحی 2 کانسپت نماد تصویری
پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
معرفی رنگ صحیح سازمانی
کتابچه چاپی هویت بصری برند
تحویل وکتور + رستر PNG
لوگوتایپ زبان دوم ۳۰ درصد هزینه لوگوتایپ زبان اول محاسبه می گردد
 
 
لوگو نوشتاری کلاس زرین
250 هزار تومان
طراحی 4 کانسپت نماد تصویری
پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
معرفی رنگ صحیح سازمانی
کتابچه چاپی هویت بصری برند
تحویل وکتور + رستر PNG+ سه بعدی
لوگوتایپ زبان دوم ۳۰ درصد هزینه لوگوتایپ زبان اول محاسبه می گردد
 
 

تعرفه طراحی اسلایدر و آلبوم می بی نی ما

تولید اسلاید و آلبوم عکس گرافیکال (زیر10 دقیقه)
هر دقیقه 150 هزار تومان
هردقیقه قابلیت درج 4 تا 30 عکس یا فیلم کوتاه
قابلیت درج تایپوگرافی و عنوان بندی
توسط طراحان و تدوینگران ارشد
قابلیت درج ویدئو بعنوان اسلایدر
رزولیشن FullHD
 
تولید اسلاید و آلبوم عکس گرافیکال (بیش از10دقیقه)
هر دقیقه 100 هزار تومان
هردقیقه قابلیت درج 4 تا 30 عکس یا فیلم کوتاه
قابلیت درج تایپوگرافی و عنوان بندی
توسط طراحان و تدوینگران ارشد
قابلیت درج ویدئو بعنوان اسلایدر
رزولیشن FullHD
 

تعرفه زیرنویس و عنوان بندی فیلم توسط می بی نی ما

عنوان بندی گرافیکال/تایپوگرافی ویدئو زیر10 دقیقه
هر دقیقه 100 هزار تومان
مدرن ترین تایپوگرافی و عنوان بندی
توسط طراحان و تدوینگران ارشد
قابلیت سینک مجدد روی تیزر
قابلیت تحویل PNG ویدئو (بدون پس زمینه)
رزولیشن FullHD
 
عنوان بندی گرافیکال/تایپوگرافی ویدئو بیش از10دقیقه
هر دقیقه 70 هزار تومان
مدرن ترین تایپوگرافی و عنوان بندی
توسط طراحان و تدوینگران ارشد
قابلیت سینک مجدد روی تیزر
قابلیت تحویل PNG ویدئو (بدون پس زمینه)
رزولیشن FullHD